X
Meniu
X

Kvietimo dokumentai

Kvietimas Nr. 5

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

*******************************************************************************************

Finansavimo sąlygų aprašas „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

Kvietimas Nr. 4

************************************************************************************************

PAK3 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 3 informacija apie pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą

Kvietimo Nr.3 vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimas Nr. 3

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER 19.2-SAVA-5

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

****************************************************************************************************

PAK 2_nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 2 informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimo Nr. 2 pristatymas

Kvietimas Nr. 2

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas„Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Finansavimo sąlygų aprašas „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

****************************************************************************************

PAK 1_nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 1 informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1 informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1 informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1_vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimo Nr. 1 pristatymas

Kvietimas Nr. 1


Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3


FSA „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 


FSA „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2