2019 m. balandžio 5 d. 12:40 val. Kalvarijos VVG biure (Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija)  įvyko VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Kalvarijos VVG pirmininko ataskaita už 2018 m.
2. Kalvarijos VVG finansinė ataskaita už 2018 m.
3. Dėl Kalvarijos VVG 2019m. veiklos programos tvirtinimo.
4. Dėl Kalvarijos VVG visuotinio narių susirinkimo
5. Einamieji klausimai.