Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Marijampolės, Vilkaviškio krašto, Šakių krašto ir Sūduvos vietos veiklos grupėmis įgyvendina projektą ,,Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione” (Nr.44TT-KM-20-3-09761-PR001). Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Marijampolės regiono kaimo vietovėse amatų plėtros ir turizmo plėtros kontekste. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 5 d. vyko lėtojo turizmo mokymai. Mokymų metu buvo pristatytas lėtasis turizmas, jo paslaugų specifika, sąlygos ir reikalavimai, aptarta kuo jis skiriasi nuo tradicinio turizmo ar amatų. Identifikuoti Marijampolės apskrityje esantys objektai, paslaugų teikėjai, kurie gali būti priskirti prie lėtojo turizmo. Dalyviai kūrė lėtojo turizmo maršrutus, bendrą turizmo strategiją. Teikė siūlymus kuriamiems Marijampolės krašto, Šakių krašto, Kazlų Rūdos, Kalvarijos krašto ir bendro Sūduvos krašto prekės ženklams, aptarti jų dizainai, spalvos. Pristatyta rengiama Sūduvos regiono lėtojo turizmo internetinė svetainė, aptartas jos dizainas, funkcionalumas ir architektūra.