X
Menu
X

Vyks Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pristatymas

Rugsėjo 28 d. 12.00 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2) vyks Kalvarijos VVG atviras visuotinis narių susirinkimas dėl pritarimo parengtai strategijai. Kviečiame dalyvauti VVG narius ir visus suinteresuotus asmenis.

 

Share