X
Menu
X

Baigtas kvietimo Nr. 2 paraiškų rinkimas

Birželio 25 d. baigtas vietos projektų paraiškų rinkimas pagal kvietimo Nr. 2 priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Iš viso pateiktos 2 pirminės vietos projektų paraiškos. Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

Share