X
Menu
X

Baigtas paraiškų rinkimas

Rugsėjo 29 d. baigtas vietos projektų paraiškų rinkimas pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Iš viso pateiktos 5 pirminės vietos projektų paraiškos. Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

Share