X
Menu
X

Informaciniai renginiai

Rugpjūčio 22-23 d. vyks informaciniai renginiai, kurių metu bus pateikiama informacija apie kvietimo Nr. 1 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Informacinių renginių grafikas:
rugpjūčio 22 d. 17.30 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje
rugpjūčio 23 d. 9.00 val. Akmenynų laisvalaikio salėje
                         11.00 val. Liubavo seniūnijos salėje
                         13.00 val. Sangrūdos laisvalaikio salėje.
Kviečiame dalyvauti.
Share