X
Menu
X

Kvietimas dalyvauti visuotiniame VVG narių susirinkime

Kviečiame visus asociacijos Kalvarijos vietos veiklos grupės narius į ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2016 m. balandžio 26 d. 17:00 val. adresu: Laisvės g. 2, Kalvarija (savivaldybės tarybos posėdžių salė).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Kalvarijos VVG pirmininko ataskaita už 2015 m.
2. Kalvarijos VVG finansinė ataskaita už 2015 m.
3. Kiti klausimai.

 el. p.info@kalvarijosvvg.lt

Share