X
Menu
X

Pakeista Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

Informuojame, kad pakeistas Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos 9 lentelės 9.1.54 punktas. Nuo šiol paramos lyginamoji dalis pagal priemonę „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ numatyta tokia:

Iki 50 proc. (kai vietos projektą teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus)

Iki 70 proc. (kai vietos projektą teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus).

Naują Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos redakciją galite rasti meniu skiltyje “2016-2023 m. strategija”.

viesinimas

Share