X
Menu
X

Pasirašytos pirmosios vietos projektų vykdymo sutartys

 2018 m. gegužės 18 d. buvo pasirašytos pirmosios vietos projektų vykdymo sutartys pagal šias Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Parama skirta trims vietos projektams:

1. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos vietos projektui „Jungėnų pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų įrengimas ir pritaikymas jaunimo poreikiams“ (paramos suma (su PVM) – 31500,00 Eur).
2. Aistiškių kaimo bendruomenės vietos projektui “Sporto aikštelės įrengimas ir pritaikymas Aistiškių kaimo bendruomenės poreikiams” (paramos suma (su PVM) – 31459,68 Eur).
3. Jaunimo sporto klubo “Orija” projektui “Gatvės krepšinis 3×3” (paramos suma (su PVM) – 4505,80 Eur.

Share