X
Menu
X

Paskelbtas kvietimas Nr. 7 teikti vietos projektų paraiškas

Paskelbtas kvietimas Nr. 7 teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 “. Paraiškos renkamos nuo 2020 m. birželio 29 d. 9.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. 15.00 val.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/

 

Share