X
Menu
X

RENGIAMI FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAI

Kalvarijos vietos plėtros grupė, vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, pradėjo rengti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus. Pirmasis kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas pagal 2 priemones:“ Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

viesinimas

 

Share