X
Menu
X

Vyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis

2018 m. sausio 31 d. vyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

Buvo svarstyti šie klausimai:

1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl darbuotojo atleidimo iš darbo;
3. Kiti klausimai.
Share