X
Menu
X

Vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis

2019 m. sausio 30 d. 12:15 val. Kalvarijos VVG biure (Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija)  organizuojamas VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kalvarijos VVG metinės VPS ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimo;
3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5 tvirtinimo;
4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-7 derinimo su Agentūra;
5. Einamieji klausimai.
Share