PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO, PAGAL ,,KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2023 – 2027 M. STRATEGIJOS“ PRIEMONES, GRAFIKAS 2024 M. 

Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategija

Projekto Nr. 20VS-PV-23-1-01824-PR001

Strategijos tema: Viešųjų paslaugų socialinėje ir turizmo srityse gerinimas

Paramos suma: iki 1 378 650,00 eur (iš jų iki 1 171 852,50 eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 206 797,50 eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos)

Strategijoje numatytos priemonės ir jų nuoseklus įgyvendinimas padės kurti ir plėtoti dienos užimtumo paslaugas vaikams ir senyvo amžiaus asmenims, prisidės prie esamos turizmo infrastruktūros ir teikiamų paslaugų gerinimo, siekiant padidinti turistų srautus VVG teritorijoje, padės skatinti naujų privačių verslo subjektų atsiradimą ir plėsti veikiančių verslo subjektų veiklą, sudarant galimybes kurti naujas darbo vietas kaimo gyventojams, o taip pat prisidės prie sąlygų bendruomeninio verslo kūrimui ir/ar plėtrai sudarymo.

Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategija (1 dalis)

Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategija (2 dalis)