VVG steigimas ir veikla. Kalvarijos vietos veiklos grupė (VVG) įsteigta 2006 m., po bendro sutarimo nutraukti Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės, apėmusios Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių, Vilkaviškio ir Šakių rajonų teritoriją. 2006 m. rugpjūčio 8 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtinti Kalvarijos VVG įstatai. VVG steigėjai: Valdas Aleknavičius, Gintas Baliulis, Angelė Bapkauskienė ir Marija Murauskienė. Susirinkime išrinkta 3 narių valdyba. 2006 m. rugpjūčio 28 d. įregistruota Kalvarijos VVG ir jos įstatai. 2006 m. spalio 2 d. išrinkti dar 5 valdybos nariai.

2015 m. liepos 9 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime patvirtinti naujos redakcijos Kalvarijos VVG įstatai, kurie Juridinių asmenų registre įregistruoti liepos 31 d. Įstatai buvo papildyti 2015 m. lapkričio 12 d.

VVG narių skaičius – 23 asmenys. Pilietinei visuomenei atstovauja 82,6 proc. narių, vietos valdžiai – 4,4  proc. narių ir verslo sektoriui – 13,0 proc. narių.

2015 m. rugsėjo 10 d. visuotiniame narių susirinkime išrinkta 11 asmenų, atstovaujančių pilietinės visuomenės (45,5 proc. valdybos narių), verslo (27, 3 proc.) ir vietos valdžios sektoriams (27,3  proc.) Kalvarijos VVG taryba.  Penki tarybos nariai yra jauni asmenys iki 40 m. amžiaus.

VVG valdymas. Vietos veiklos grupės organai yra: 1) aukščiausias organas – Kalvarijos VVG visuotinis narių susirinkimas; 2) kolegialus valdymo organas – Kalvarijos VVG taryba; 3) vienasmenis valdymo organas – Kalvarijos VVG pirmininkas.

Su VVG valdymo organų atstovais galima susipažinti kontaktuose.