X
Menu
X

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2014-2020 M.

Kalvarijos VVG rengia naują vietos plėtros strategiją 2014-2020 metams. Kviečiame Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenes, įstaigas, verslo įmones, kitas organizacijas bei savivaldybės gyventojus teikti pasiūlymus dėl naujos strategijos rengimo.

 

Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu info@kalvarijosvvg.lt, telefonu ar atvykus į VVG būstinę iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pasiūlymai turėtų atitikti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metams LEADER prioritetus ir remiamas sritis.

Share