X
Menu
X

Potencialių vietos projektų teikėjų dėmesiui

Įgyvendindami Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją bei siekdami užtikrinti LEADER metodo principo “iš apačios į viršų” įgyvendinimą, kviečiame užpildyti trumpus ketinamų rengti projektų idėjų aprašymus. Prašome ypatingą dėmesį skirti  atrankos kriterijams, kurie atskleistų jūsų siūlomo projekto vertę.
Užpildytų projektinių pasiūlymų aprašymų lauksime iki 2017 m. vasario 13 d. el.paštu info@kalvarijosvvg.lt
Share