Kalvarijos vietos veiklos grupė su vietos projektų pareiškėjais pasirašė 10 trišalių vietos projektų vykdymo sutarčių. Bendra prašoma paramos suma – 1 775 891,15 Lt. Iš viso Kalvarijos vietos veiklos grupė yra pasirašiusi trisdešimt dvi vietos projektų vykdymo sutartis. Įgyvendinta dešimt vietos projektų.
Eil. Nr. Vietos projekto pareiškėjo/partnerio pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos kodas Skirta paramos lėšų suma/PVM, Lt
1. Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinė mokykla/Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Palankių sąlygų sukūrimas puoselėti krašto istoriją ir tradicijas Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos muziejuje ir medienos apdirbimo amatų centre“ Įgyvendinant projektą bus atliekamas pagrindinės mokyklos pastate esančio muziejaus patalpų vidaus remontas (plotas – 44,20 kv.m., pastato unikalus Nr. 5196-9003-6012): sienų, lubų, grindų remontas, pakabinamų lubų įrengimas, apšvietimo atnaujinimas, šarvuotų durų įrengimas. Taip pat bus nupirkta ir sumontuota tinkama įranga muziejaus eksponatams laikyti ir demonstruoti. Projekto metu bus įrengtas amatų centras (kiemelis). Planuojama nugriauti niekam nenaudojamą mokyklos teritorijoje esantį pastatą – dirbtuves (plotas – 62,34 kv.m., unikalus Nr. 5196-9003-6034), kuris neatitinka reikalavimų, kelia gyvybei pavojų ir jį naujai atstatyti, nupirkti visą reikiamą įrangą (medžio apdirbimo stakles, įrankius ir t.t.), kuri bus reikalinga veiklai vykdyti t.y. medžio frezavimui, gręžimui, tekinimui, skobimui, šlifavimui. LEADER-12-KALVARIJA-04-001 314898,71/65171,00
2. Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos gimnazija/Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos gimnazijos stadiono infrastruktūros gerinimas” Įgyvendinant projektą bus sutvarkytas ir atnaujintas Sangrūdos gimnazijos stadionas. Bus atlikti šie darbai: atnaujinti bėgimo takai ( 908, 20 kv.m), futbolo aikštelė (1548 kv.m), krepšinio aikštelė (312 kv.m.), šuoliaduobė ir įsibėgėjimo takas (44kv.m.), įrengta tinklinio aikštelė (162 kv.m.).Pagerinant stadiono infrastruktūrą bus įrengti suoliukai, sutvarkyta sporto aikštynų aplinka, įrengta apšvietimo sistema. Įgyvendinus projektą bus leista Sangrūdos seniūnijos gyventojams naudotis stadiono teikiamomis paslaugomis t.y. aktyviai leisti laisvalaikį (žaisti krepšinį, tinklinį, futbolą, bėgioti), susitikti  su draugais. Taip pat įrengtas stadionas bus vietovės centras, kuriame bus organizuojamos sportinės varžybos bei kultūriniai renginiai. LEADER-12-KALVARIJA-04-002 244948,05/51439,09
3. Mockavos kaimo bendruomenė/ Kalvarijos savivaldybės administracija „Mokyklos pastato (unikalus nr.5187-9000-1027, priestatas 3c2/p) remontas ir pritaikymas Mockavos kaimo bendruomenės reikmėms“  Projekto esmė yra atlikti bendruomenės panaudos teise valdomo pastato paprastąjį remontą ir pritaikyti jį bendruomenės reikmėms.  Prie projekto įgyvendinimo pareiškėjas prisidės įnašu natūra – savanorišku darbu (projekto vadovo ir finansininko darbas), o partneris – įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu. Remontuojant bus keičiami langai, durys, grindys, palangės, remontuojamos sienos bei lubos, įrengiamas šildymas, atnaujinama elektros instaliacija, įrengiama apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija, įrengiama virtuvės patalpa, sanitariniai mazgai, atnaujinama vandentiekio ir nuotekų sistema. Darbai bus atliekami pagal sudarytą remonto darbų sąmatą.Kad patalpas po remonto būtų galima naudoti bendruomenės poreikiams, bus perkami baldai ir įranga. Projekto metu bus įsigyta: virtuvės įranga (viryklė su gartraukiu, šaldytuvas) ir baldų komplektas (kėdės, stalai, spintelės). Įgyvendinus projektą, Mockavos kaimo bendruomenes nariai galės organizuoti renginius, šventes, pasirodymus, organizuoti vaikų laisvalaikio klubus. Suremontuotą pastatą planuojama paversti kaimo gyventojų traukos centru. LEADER-12-KALVARIJA-04-003 295655,99/0,00
4. Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato atnaujinimas Senosios Radiškės kaime“ Įgyvendinant projektą bus atliktas pastato remontas. Pastatas nuosavybės teise priklauso pareiškėjui. Su Radikšės kaimo bendruomene pasirašyta panaudos sutartis. Pastatas – tai buvusi mokykla. Jo bendras plotas – 336,32 kv.m., unikalus Nr. 4400-0555-0552:4665. Prie projekto įgyvendinimo pareiškėjas prisideda įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu. Atliekant remontą bus tvarkomas pastato stogas, fasadas, remontuojami laiptai, keičiami langai ir durys, atnaujinamos šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, įrengiama vėdinimo sistema, atnaujinama elektros instaliacija, įrengiamai santechnikos mazgai, atliekama vidaus apdaila. Suremontuotu pastatu naudosis kaimo bendruomenė, organizuodama jame gyventojų susirinkimus, konferencijas, užimtumo būrelius, priimdama svečius. Čia bus sudarytos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus vietos gyventojams. Pastatas bus tinkamas įvairiai bendruomenės veiklai organizuoti. LEADER-12-KALVARIJA-04-004 310583,21/65222,48
5. Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Liubavo seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas” Įgyvendinant projektą bus atliktas pastato remontas. Pastatas nuosavybės teise priklauso pareiškėjui.Remonto darbai apims šias dalis: 1) Šildymo sistemos renovavimas, kurio metu bus atliekamas viso pastato šildymo sistemos renovavimas, katilų pastatymas; 2) Langų bei durų pakeitimas visame pastate; bus keičiami tie langai, kurie yra seni; 3) Pastato patalpų grindų dangos pakeitimas ; 4) panduso įrengimas; 5) sanitarinių mazgų remontas, atnaujinant pačias patalpas ir įrangą.Liubavo kaime, atnaujinus seniūnijos pastatą prailgės jo ekslpotacijos trukmė, pagerės pastato būklė, mikroklimatas jame. Seniūnijos bei įstaigų darbuotojams, įsikūrusiems seniūnijos pastate, bus sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti savo veiklas. Pastate įsikūrę šių įstaigų darbuotojai: Liubavo seniūnijos, Liubavo laisvalaikio salės, Liubavo pagrindinės mokyklos sporto salės, Liubavo pašto, neįgaliųjų draugijos paslaugų centro. Šiame pastate dar planuojama įkurti Liubavo biblioteką ir Liubavo medicinos punktą. Seniūnijos patalpos užima 130 kv. m. LEADER-12-KALVARIJA-04-005 349464,37/73387,51
6. Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Automatizuotos gatvių apšvietimo valdymo ir apskaitos sistemos diegimas kaimiškosiose gyvenamosiose vietovėse“ Projekto metu numatoma įrengti apšvietimo sistemą su automatizuota valdymo sistema Kalvarijos savivaldybės kaimiškosiose gyvenamosiose vietovėse, tuose kaimuose, kuriuose šiuo metu nėra įrengto jokio gatvių apšvietimo. Numatoma darbus atlikti Jurgežerių k. (pieš Juodelius), Kvietkinės, Suvalkėlių, Jonų, Naujienėlės, Santakos kaimuose. Projektas bus įgyvendinamas valstybinėje žemėje, Nacionalinė žemės tarnyba leido įgyvendinti projektą (Raštas 2012-12-05 Nr.20SD-(14.20.7)-2890).Projekte numatyti atlikti šie darbai: Šviestuvų įrengimas (50 vnt.); Dispečerinio valdymo centro įrengimas, su programine valdymo įranga (instaliavimas, paleidimas, darbuotojų apmokymas); Apšvietimo spintos jėgos, televaldymo, galios reguliavimo ir apskaitos dalis ir realizavimo darbai.Apšvietimo valdymo skydai bus įrengti šalia techninėse sąlygose nurodytų įvadinių elektros apskaitos skydų. Kompiuteris su programine įranga bus patalpintas savivaldybės administracijos ūkio skyriuje. LEADER-12-KALVARIJA-04-006 152329,83/31989,27
7. Jonų kaimo bendruomenė ,,Jonų kaimo jaunimas: norim žaisti ir sportuoti” Projekto įgyvendinimo metu planuojama nudažyti ir sutvirtinti langus, sutvarkyti durų spynas, sutvirtinti grindis, kad patalpos būtų jaukesnės naudoti kiekvieną dieną. Smulkų patalpų remontą bendruomenės nariai planuoja atlikti savo jėgomis.  Minimaliai suremontuotose patalpose projekto metu planuojama įrengti patalpą sportui (bus įsigyti ir pastatyti treniruokliai) bei laisvalaikio užimtumo kambarį (bus įsigyti bei pastatyti pulo, teniso stalas, baldai, įrengta vieta darbui prie kompiuterio). Projekto įgyvendinimo metu taip pat planuojama suorganizuoti iš viso 11 renginių. Jonų kaimo bendruomenės nariai planuoja prie projekto įgyvendinimo prisidėti savanorišku darbu. Savanoriškais pagrindais bus vykdomas projekto administravimas (projekto vadovas savanoriškais pagrindais rūpinsis projekto įgyvendinimu), paruoš patalpas, kad šios būtų tinkamos įrangai (patalpų smulkus remontas, valymas), nupirktą įrangą paruoš naudojimui, organizuos ir praves projekto renginius, rengs viešinimo medžiagą, tvarkys aplinką prieš jaunimo užimtumo centro atidarymą. LEADER-12-KALVARIJA-04-007 29922,40/0,00
8. Asociacija ,,Tapkim aktyviais” „Krašto kultūros kulinarinio paveldo išsaugojimas“ Įgyvendinant projektą pirmiausiai bus surinkta dalyvių grupė, t.y. 80 asmenų, susitarta dėl paskaitos su kulinarinio paveldo žinove, surinkta ir susisteminta medžiaga apie kulinarinį paveldą, gaminama renginio atributika. Bus suderinta renginio vieta, kurio metu vyks kulinarinio paveldo patiekalų gaminimas, degustacija bei diskusija. Projekto reikmėms bus užsakytas transportas, išnuomota garso įranga bei patalpos (renginiams), nupirktos lektoriaus paslaugos (kulinarinio paveldo specialisto teorinė ir praktinė paskaita), užsakyti maisto produktai (degustacijai). Prie projekto planuojama prisidėti savanorišku darbu. Savanoriškais pagrindais bus atliekamas vietos projekto administravimas, gaminamas reklaminis plakatas, 1 asmuo savanoriškai koordinuos renginį, taip pat ir renginio vedėjas renginio dieną dirbs savanoriškais pagrindais. Savanoriškais pagrindais vyks kulinarinio paveldo produktų gaminimas renginiui; 2 asmenys savanoriškais pagrindais lydės ekskursiją, savanoriškais pagrindais bus fotografuojamas renginys bei parengta dalomoji medžiaga. LEADER-12-KALVARIJA-04-009 8185,00/0,00
9. Asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ „Kalvarijos kraštas: iš praeities į dabartį“ Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas, bendradarbiaudamas su bendruomenėmis puoselėdamas Kalvarijos krašto istorinę vertę, sukauptos kraštotyrinės medžiagos pagrindu, parengs ir išleis fotografijų knygą „Kalvarijos kraštas: iš praeities į dabartį“, kurioje bus paviešinta dar niekur neskelbtos fotografijos, dokumentai, susiję su Kalvarijos krašto žmonių gyvenimu ir veikla. Knygą papildys krašto žymių veikėjų plaketės. Išleistas leidinys su plaketėmis, bus pristatomas Kalvarijos krašto bendruomenėse (bus perkama leidybos paslauga). Projekto įgyvendinimo metu veiks surinktų Kalvarijos krašto senųjų fotografijų paroda, kurioje bus eksponuojamos visuomenei dar nematytos, nežinomos fotografijos. LEADER-12-KALVARIJA-04-011 39904,00/0,00
10. Asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ „Kartu: sveikiau, smagiau ir įdomiau“ Projekto vykdymo metu bus organizuojamos paskaitos Kalvarijos TAU klausytojams psichologijos, sveikos gyvensenos, kultūros, istorijos ir kitomis   temomis. Užsiėmimai vyks Aistiškių, Jungėnų, Liubavo,  Sangrūdos, Kvietkinės  ir kitų kaimo bendruomenių patalpose. Šiuolaikiškai įrengtoje Aistiškių kaimo bendruomenei priklausančioje virtuvėje,  greta profesionalių paskaitų, vietos jaunimas supažindins senjorus ne tik su ten esančia naujausia buities įranga, bet ir, naudojantis kompiuterine technika, demonstruos naujausius šios srities Europos ir pasaulio šalių pasiekimus. Ir senjorams, ir jaunimui bus naudinga išgirsti profesionalią informaciją apie lietuviškos pirties tradicijas, jų puoselėjimo įtaką kaimo amatų plėtrai, sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimą,  streso įveikimą ir kita. Istorijos fakulteto studentai paskaitos klausyti vyks į Raudondvario dvarą. Lektorius apžvelgs ne tik Raudondvario, bet ir kitų Lietuvos dvarų istoriją. TAU klausytojams ir darbuotojams bus suorganizuota išvyka į Telšių TAU. Jos metu bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri paskatins tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, norą pasidalinti gerąja veiklos patirtimi. Išvykos dalyviai  susipažins su Telšių krašto istorija, kultūra, tradicijomis. Projekto įgyvendinimo metu Kalvarijos TAU studentai drauge su Kvietkinės bendruomene organizuos susitikimus ir paskaitas su Kalvarijos krašto kūrėjais: tautodailininkais, jaunaisiais literatais, dailininkais .Baigiamasis projekto renginys vyks Jungėnų kaimo bendruomenės patalpose. Jo metu bus apžvelgti Kalvarijos TAU ir kitų Kalvarijos krašte veikiančių organizacijų bendra veikla bei rezultatai. Bus pristatytas projekto vykdymo metu išleistas leidinys apie Trečiojo amžiaus universiteto dviejų metų veiklą, įteikti baigimo diplomai TAU klausytojams. LEADER-12-KALVARIJA-04-012 29612,80/0,00
11. Kalvarijos meno mokykla ,,Menas mus vienija” Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įranga ir instrumentai Šiuo metu mokykla neturi pakankamai instrumentų, su kuriais galėtų mokyti kaimo vaikus muzikos. Su profesionalių mokytojų ir Kalvarijos meno mokyklos mokinių paruošta programa, įsigyta įranga ir instrumentais bus suorganizuoti renginiai septynioms Kalvarijos sav. bendruomenėms (Akmenynų, Alksninės, Liubavo, Nemunaičių, Jungėnų, Sangrūdos, Kalvarijos), bei septynių dienų trukmės stovykla. Stovyklos metu bus apgyvendinti 40 projekto dalyvių, kurie su meno vadovais ir pakviestais lektoriais ruoš finalinio renginio programą. Finalinis renginys bus pristatytas Kalvarijos savivaldybės bendruomenių nariams.Stovyklai suorganizuoti numatomos transporto, maitinimo išlaidos, bus nuomojama scena su garso įranga, užsiėmimams bei renginiams numatytos kanceliarinės išlaidos. LEADER-12-KALVARIJA-04-013 29999,59/5459,92
      IŠ VISO: 1 805 503,95/292 669,27

 

 PASTABA. Kitiems teiktiems projektams parama neskiriama.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *