2012 m. rugpjūčio 31 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios biblioteka pradėjo įgyvendinti vietos projektą ,,Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Akmenynų, Brukų, Liubavo, Jungėnų, Sangrūdos filialų patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-KALVARIJA-03-011. Projektas teiktas pagal Kalvarijos vietos veiklos grupės strategijos priemonę „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA “. Projektas įgyvendintas iki 2014 m. liepos 1 d. Prašoma paramos suma – 332 168,35 Lt ir PVM 69 755,35 Lt.
Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinto projekto paskirtis – svariai prisidėti prie vietinių žmonių socialinio, ekonominio ir profesinio aktyvumo didinimo, sukuriant jiems palankias sąlygas naudotis viešosios bibliotekos paslaugomis, taip pat prisidėti prie socialinės gerovės užtikrinimo.

biblioteka
Projekto tikslai: 1. Sukurti tinkamą aplinką lankytojams ir prisidėti prie vietos gyventojų kokybės gerinimo. 2. Išlaikyti esamus lankytojus ir pritraukti naujus, didinant tobulėjimo, saviugdos, saviraiškos galimybes. 3. Užtikrinti visapusišką Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų funkcijų vykdymą bei teikiamų paslaugų plėtrą.
Projektas buvo realizuojamas šiuose numatytuose objektuose: Akmenynų, Brukų, Jungėnų, Liubavo ir Sangrūdos filialuose. Visi filialai yra seniūnijų centruose, todėl yra patogu lankytis vietovės gyventojams. Taip pat yra aptarnaujama ne tik savo regiono bendruomenė, bet ir seniūnijose esančios mokyklų bendruomenės.
Prieš projekto įgyvendinimą šių filialų patalpų būklė buvo itin prasta, kas apsunkindavo sąlygas tiek lankytojams, tiek filialų darbuotojams naudotis patalpomis. Todėl projekto metu buvo atlikti visi būtini remonto darbai filialų būklei pagerinti. Filialuose buvo senas bei nusidėvėjęs inventorius, kas itin sunkino vykdyti šiai kultūros įstaigai priklausančias funkcijas. Projekto metu buvo atnaujinta: lentynos, stalai, kėdės.
Įgyvendinus projektą, buvo sukurta bibliotekų lankytojų poreikius atitinkanti aplinka, padidėjo bibliotekų funkcionalumas, yra pritraukiama daugiau lankytojų. Bibibliotekų veikla ir toliau aktyviai vykdoma, ieškant naujų potencialių savo veiklos plėtros ir paslaugų didinimo galimybių. Projekto tęstinumą pagrindžia ir tai, jog jo veiklos rezultate yra pritraukiama daugiau lankytojų iš visų Kalvarijos seniūnijų, kurie ne tik gali tenkini savo informacinius poreikius, stiprinti žinias ir įgūdžius, užsiimti saviugda ir saviraiška, bet taip pat aktyviau dalyvauti įvairiuose renginiuose, kurių metu stiprėja visų bendruomenės narių savitarpio bendravimas, keliamas krašto kultūrinis lygis. Tad projekto tęstinumą užtikrina suaktyvėjęs vietos gyventojų naudojimasis bibliotekų paslaugomis bei dalyvavimas organizuojamuose renginiuose ilgalaikės perspektyvos atžvilgiu.

viesinimasa

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *