Dėmesio! Informuojame, kad pareiškėjai, kurie vykdė Vietos projektus, finansuojamus Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2007-2013 m. lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2018 m. balandžio 30 d. adresu: Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija, Kalvarijos VVG biuras.

pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma