Paskelbtas kvietimas Nr. 3 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“  ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Paraiškos renkamos nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. kovo 12 d. 15 val. Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/