2019 m. gruodžio 23 d. 12:45 val. adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija vyks projektų atrankos komiteto posėdis PAK-5.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubo ,,ARKA“ vietos projekto ,,MES – KOMANDA“ KALV-LEADER-6B-JS-5-1-2019 pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ pritarimo;
  2. Dėl Trakėnų kaimo bendruomenės centro vietos projekto ,,Simbolika liaudies mene“ KALV-LEADER-6B-JS-5-2-2019 pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ pritarimo;
  3. Dėl Tarprubežių kaimo bendruomenės centro vietos projekto ,,Verslumo ugdymo mokymai Kalvarijos savivaldybėje“ KALV-LEADER-6B-JS-5-3-2019 pagal VPS priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“;
  4. Kiti klausimai.