2021 m. sausio 7 d. 18.30  val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma Zoom vyko Kalvarijos VVG visuotinis narių susirinkimas.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Kalvarijos VVG pirmininko atleidimo;
  2. Dėl Kalvarijos VVG pirmininko skyrimo.

Posėdis neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Pakartotinis susirinkimas vyks sausio 12 d.

Plačiau