Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo rengtis naujam finansavimo laikotarpiui, įgyvendinant projektą „Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas “ 42PP-KM-22-1-03993-PR001.

Kalvarijos VVG atstovai šiandien susitiko Kalvarijos VVG tarybos nariais, savivaldybės atstovais, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus, Socialinių reikalų skyriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjais, Jaunimo reikalų koordinatore.

Susitikime aptartos naujos Kalvarijos vietos plėtros 2023 – 2027 m. strategijos rengimo gairės, paramos galimybės, suplanuoti susitikimai su Kalvarijos savivaldybės gyventojais.

Artimiausiu metu suderinsime ir paskelbsime būsimų susitikimų su gyventojais, verslo, įmonių, organizacijų, valdžios ir kt. suinteresuotomis grupėmis datas. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti rengiant 2023-2027 metų vietos plėtros strategiją. Tik nuo mūsų visų domėjimosi ir įsitraukimo į kaimo plėtros procesus priklausys kaimo, kuriame gyvename, ateitis.