Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG ir Sūduvos VVG įgyvendina projektą „Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione“ (Nr. 44TT-KM-20-3-09761-PR001), skirtą amatininkams ir kitiems fiziniams asmenims iš Marijampolės regiono vietos veiklų grupių teritorijų. Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Marijampolės regiono kaimo vietovėse amatų plėtros ir turizmo plėtros kontekste. Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų.

Projekto įgyvendinimo metu buvo surengta 15 amatininkų rinkodaros mokymų visose Marijampolės regiono vietos veiklų grupių teritorijose: Marijampolės sav., Šakių raj., Vilkaviškio raj., Kazlų Rūdos sav., Kalvarijos sav..  Mokymus vedė lektorė Laura Stankevičiūtė.

Kalvarijoje mokymai įvyko 2023 m. vasario 6, 7, 14 dienomis. Lektorė mokymų dalyvius supažindino su marketingo komplekso elementais, svarbiausiais rinkos analizės aspektais, prekės ženklo kūrimo konceptu, papasakojo apie verslo plano rengimą ir finansų valdymą, mokė planuoti prekės ženklo online komunikacijos kampaniją pristatė bei aptarė daug kitų dalyviams naudingų temų.

Dalyviai vienbalsiai pripažino, kad surengti mokymai jiems buvo labai naudingi: juk neužtenka vien tik žinoti, kaip pasirengti verslo renginiams ir dalyvauti juose – ne  mažiau svarbus yra ir konkrečių metodų, kaip tą daryti, išmanymas.

Tikimės, kad mokymų metu gautos žinios ir praktiniai įgūdžiai dalyviams suteikė informacijos, padėsiančios geriau suprasti savo prekės išskirtinumą ir kaip gamybos namuose veiklą, paversti sėkmingu verslu.