X
Menu
X

Informaciniai renginiai pagal kvietimo Nr. 2 priemones

Gegužės 29 d. Kalvarijos vietos veiklos grupė surengė informacinius renginius Aistiškiuose, Liubave, Sangrūdoje ir Kalvarijoje, kurių metu buvo pateikta informacija apie kvietimo Nr. 2 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Renginių metu Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas Aleknavičius supažindino su finansavimo sąlygų aprašais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.
Vietos projektų paraiškos renkamos iki 2018 m. birželio 25 d. 16 val, o visa su kvietimu Nr. 2 susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/ . Jei kils klausimų, rašykite el. paštu info@kalvarijosvvg.lt

Share