PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO, PAGAL ,,KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2016 – 2023 M. STRATEGIJOS“ PRIEMONES, GRAFIKAS 2022 M.

************************************

KVIETIMAS NR. 9

Šis kvietimas galioja nuo 2022 m. vasario 7 d. 10.00 val. iki 2022 m. kovo 10 d. 15.00 val.

VPS priemonės ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės ,,Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

************************************

PAK9 nutariamoji dalis

PAK8 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 8 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 8 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 8 vietos projektų paraiškų registracija Nr.2

Kvietimo Nr. 8 vietos projektų paraiškų registracija Nr.1

KVIETIMAS NR. 8

VPS priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

VPS priemonės ,,Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

VPS priemonės ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

************************************

 

 

 

PAK7 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 7 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 7 vietos projektų paraiškų registracija

KVIETIMAS NR. 7

Finansavimo sąlygų aprašas „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

*************

PAK6 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 6 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 6 vietos projekto paraiškų registracija

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Finansavimo sąlygų aprašas „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Kvietimas Nr. 6

*************************************************************************************

PAK5 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 5 atrankos vertinimo rezultatų suvestine

Kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškų registracija

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Kvietimas Nr. 5

*******************************************************************************************

Kvietimo Nr. 4 rezervinių vietos projektų sąrašas

PAK4 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr 4 atrankos vertinimo rezultatų suvestine

Kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškų registracija

Finansavimo sąlygų aprašas „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

Kvietimas Nr. 4

************************************************************************************************

PAK3 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 3 informacija apie pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą

Kvietimo Nr.3 vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimas Nr. 3

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER 19.2-SAVA-5

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

****************************************************************************************************

PAK 2_nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 2 informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimo Nr. 2 pristatymas

Kvietimas Nr. 2

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas„Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Finansavimo sąlygų aprašas „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

****************************************************************************************

PAK 1_nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 1 informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1 informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1 informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1_vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimo Nr. 1 pristatymas

Kvietimas Nr. 1


Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3


FSA „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 


FSA „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2