Apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo Kalvarijos VVG administracijos darbuotojų bei Kalvarijos VVG tarybos narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus prašome pranešti el. paštu [email protected]