KVIETIMAS Nr. 14

Šis kvietimas galioja nuo 2024 m. gegužės 20 d. iki 2024 m. birželio 20 d. 

VPS priemonės ,,Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

*********************************************************************************************************************

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO, PAGAL ,,KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2016 – 2023 M. STRATEGIJOS“ PRIEMONES, GRAFIKAS 2024 M. 

******************************

 

 

 

KVIETIMAS NR. 13

Šis kvietimas galioja nuo 2024 m. kovo 22 d. iki 2024 m. balandžio 22 d. 

VPS priemonės ,,Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

************************************

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO, PAGAL ,,KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2016 – 2023 M. STRATEGIJOS“ PRIEMONES, GRAFIKAS 2023 M. 

************************************

 

 

 

Sprendimas dėl vietos projektų atrankos

KVIETIMAS NR. 12

Šis kvietimas galioja nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. vasario 3 d. 

VPS priemonės „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

 

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO, PAGAL ,,KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2016 – 2023 M. STRATEGIJOS” PRIEMONES, GRAFIKAS 2022 M.

************************************

KVIETIMAS NR. 11

Šis kvietimas galioja nuo 2022 m. gegužės 30 d. 8.00 val. iki 2022 m. liepos 4 d. 17.00 val.

VPS priemonės „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

************************************

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
Sprendimas dėl vietos projektų atrankos

KVIETIMAS NR. 10

Šis kvietimas galioja nuo 2022 m. vasario 28 d. 10.00 val. iki 2022 m. balandžio 11 d. 15.00 val.

VPS priemonės „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

************************************

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
Sprendimas dėl vietos projektų atrankos

KVIETIMAS NR. 9

Šis kvietimas galioja nuo 2022 m. vasario 7 d. 10.00 val. iki 2022 m. kovo 10 d. 15.00 val.

VPS priemonės ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas”, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės ,,Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

************************************

PAK9 nutariamoji dalis

PAK8 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 8 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 8 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 8 vietos projektų paraiškų registracija Nr.2

Kvietimo Nr. 8 vietos projektų paraiškų registracija Nr.1

KVIETIMAS NR. 8

VPS priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

VPS priemonės ,,Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

VPS priemonės ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

************************************

 

 

 

PAK7 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 7 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 7 vietos projektų paraiškų registracija

KVIETIMAS NR. 7

Finansavimo sąlygų aprašas „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

*************

PAK6 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 6 atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

Kvietimo Nr. 6 vietos projekto paraiškų registracija

Finansavimo sąlygų aprašas „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Finansavimo sąlygų aprašas „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą” Nr. LEADER-19.2-7.2

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Kvietimas Nr. 6

*************************************************************************************

PAK5 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 5 atrankos vertinimo rezultatų suvestine

Kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškų registracija

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Kvietimas Nr. 5

*******************************************************************************************

Kvietimo Nr. 4 rezervinių vietos projektų sąrašas

PAK4 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr 4 atrankos vertinimo rezultatų suvestine

Kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškų registracija

Finansavimo sąlygų aprašas „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

Kvietimas Nr. 4

************************************************************************************************

PAK3 nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 3 informacija apie pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą

Kvietimo Nr.3 vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimas Nr. 3

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas” Nr. LEADER 19.2-SAVA-5

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

****************************************************************************************************

PAK 2_nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 2 informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimo Nr. 2 pristatymas

Kvietimas Nr. 2

Finansavimo sąlygų aprašas „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas„Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Finansavimo sąlygų aprašas „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

****************************************************************************************

PAK 1_nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 1 informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1 informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1 informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 1_vietos projektų paraiškų registracija

Kvietimo Nr. 1 pristatymas

Kvietimas Nr. 1


Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3


FSA „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 


FSA „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2