Vasario 12 d. 11 val. Kalvarijos viešosios bibliotekos salėje (Laisvės g. 2, I aukštas), Kalvarijos vietos veiklos grupė organizuoja informacinį renginį apie paraiškų teikimą į šiuos kvietimus:

 

Kvietimo Nr. 9 priemones: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.

Kvietimo Nr. 10 priemonę: „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“.

Kviečiame dalyvauti.

Su kvietimais susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/