Kalvarijos vietos veiklos grupė įgyvendino projektą ,,Bendruomeninio verslo iniciatyvų skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją”, Nr. 4NT-KM-11-110013-PR001, projekto vertė 20 000 Lt.

iiqxm6125

Įgyvendinant projektą ,,Bendruomeninio verslo iniciatyvų skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją” Pagėgių savivaldybėje buvo suorganizuotas teminis susitikimas, kuriame mokslininkai iš Aleksandro Stulginskio universiteto pristatė parengtą studiją „Bendruomeninio verslo plėtros perspektyvos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje”. Aptariant studijos rezultatus, paaiškėjo, jog didelė dalis kaimo gyventojų yra pasiryžę prie bendruomeninių tikslų įgyvendinimo prisidėti nemokamu savanorišku darbu. Trečdalis respondentų teigė jog laiko save versliais. Studijos pristatymo metu daug diskutuota dėl galimų naujų veiklų bendruomeniniame versle panaudojant turimus išteklius Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Susitikime dalyvavo dvidešimt Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenių atstovų ir šeši atstosvai iš Pagėgių, Jurbarko savivaldybėse veikiančių kaimo bendruomenių. Projektas apėmė ne tik teorinę dalį, tačiau ir praktišką aptartų objektų pamatymą.

i4fbks126

Išvykos metu dalyviai susipažino su gerąja patirtimi organizuojant Pagėgių savivaldybėje veikiančių kaimo bendruomeninių verslumą – Mociškių kaimo vietovės sveikatingumo paslaugų galimybėmis. Vilkyškių bendruomenės nariai dalinosi patirtimi, kaip organizuojant vaistažolių verslą padaryti kuo mažiau klaidų į ką labiausiai atkreipti dėmesį.

i6siem127

Buvo pademonstruotas mobilios vaistažolių džiovyklos darbas, kalbėta apie įvairių vaistažolių tinkamą rinkimo laiką, vietą, džiovinimo būdus, teigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Smalininkų bendruomenės centro pirmininkė Vanda Stonienė pristatė programos LEADER projektus. Vizito metu Kalvarijos VVG grupės dalyviai aplankė – susipažino su Mažosios Lietuvos etnokultūriniu regionu, krašto istorija ir unikaliais šio krašto ištekliais.
Projekto tikslai buvo pasiekti. Bendruomenių atstovai, dalyvavę teminiame renginyje, susipažino su įgyvendintais ar įgyvendinamais bendruomeninio verslumo projektais, galimybėmis plėtoti glaudesnius tarpusavio ryšius imantis verslo organizavimo. Parengtos trys paraiškos pagal Strategijos 1.2 „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas”. Pristatyta studija.

Martina Račkauskaitė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *