2012 m. rugpjūčio 31 d. baigėsi ketvirtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Gauta 14 paraiškų: 6 pagal I prioriteto ,,Gyvenamosios aplinkos gerinimas ir viešojo gyvenimo stiprinimas‘‘1.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Ir po 4 pagal II prioriteto ,,Kalvarijos VVG teritorijos gyventojų sutelktumo ir tapatumo stiprinimas‘‘ priemones 2.1. ,,Įvairių vietos gyventojų grupių įtraukimas į bendrą veiklą ir jų bendradarbiavimo skatinimas“ ir 2.2. ,,Krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas“. Vyksta paraiškų administracinės atitikties vertinimas.

Paraiškų registravimo žurnalas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.