Š.m. vasario 12 d., Kalvarijos vietos veiklos grupė organizuoja mokymus tema: „Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese”, programos kodas 596131007. Mokymai vyks Trakiškių kaime, kaimo turizmo sodyboje „Suvalkijos dvaras”. Mokymų pradžia 09.00 val.