Eil. Nr. Vietos projekto pareiškėjo/partnerio pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos kodas Skirta paramos lėšų suma/PVM, Lt
1. Trakėnų kaimo bendruomenės centras ,,Augo girioj ąžuolėlis” Šio projekto veiklos tikslai – kaimo puošybos tradicijų atgaivinimas,  domėjimosi savo krašto papročiais ir tradicijomis skatinimas vaikų ir jaunimo tarpe. Kūrybinis – edukacinis renginys bus vykdomas Trakėnų kaime vasaros metu. Jo trukmė – dešimt dienų. Projekto veikla skirta vaikams ir jaunimui. Renginio metu – vaikams ir jaunimui vyks užsiėmimai supažindinantys su tradiciniais dirbiniais iš medžio, medienos apdirbimo būdais, įrankiais. Užsiėmimai vyks forma – ,,Žaisdami mokomės“. Vaikai galės pasigaminti elementarių žaislų, dovanėlių išmoks pagrindinių kūrybos taisyklių (nuo idėjos iki gaminio). Tuo metu bus dirbinami stogastulpiai – vaikai galės stebėti, kaip dirbama su šiuolaikiniais mechaniniais įrankiais.  Renginio pabaigoje – vaikų sukurtų darbų parodėlė, įdomiausių darbų autorių apdovanojimas. Šią projekto veiklą planuojama vykdyti prieš ,, Joninių“ šventę. LEADER-13-KALVARIJA-05-002 24 000,00
2. Kalvarijos meno mokykla ,,Kalvarijos pučiamųjų orkestro stiprinimas ir populiarinimas” Įgyvendinant šį projektą:

Planuojama pravesti parodomąsias pučiamųjų orkestro pamokas Jungėnų, Sangrūdos, Nemunaičių, Akmenynų, Liubavo mokyklose. Šios mokyklos yra kaimiškose vietovėse turi pakankamai mokinių. Pamokas ves orkestro vadovas, trimito, fleitos, saksofono mokytojai, Projekto metu numatoma atnaujinti orkestro materialinę bazę: nupirkti reikalingus muzikos instrumentus: Es derinimo Tūbą, altą, B derinimo tenorą ir 30 komplektų koncertinių rūbų pučiamųjų orkestro muzikantams. Tokiu būdu bus sukurtas naujas orkestro įvaizdis, kuris tiek muzikantams, tiek ir orkestro klausytojams teiks estetinį pasitenkinimą, o ateityje padės pritraukti naujų orkestro muzikantų. Projekto metu ketinama orkestrą pristatyti penkiuose renginiuose. Tam bus atnaujintas orkestro repertuaras. Įgyvendinant projektą taip pat numatoma suorganizuoti pučiamųjų orkestro festivalį. Planuojama, kad festivalis vyks Sangrūdos (Kalvarijos sav.) kultūros namuose. Tikimasi pritraukti iki dešimties naujų orkestro narių.

LEADER-13-KALVARIJA-05-003 31 943,39/

6 708,11

3. Aistiškių kaimo bendruomenė ,,Aistiškių kaimo bendruomenės dešimtmetis. 2003-2013” Tikslas – išsaugoti Aistiškių krašto tradicijas, stiprinti ryšį tarp bendruomenės narių. Uždaviniai : 1. Išleisti knygą „Aistiškių kaimo bendruomenė 2003-2013“

2. Sustiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant muzikos instrumentus.

3. Surengti renginį skirtą bendruomenės jubiliejui paminėti.

LEADER-13-KALVARIJA-05-004 38 070,00
4. Aistiškių kaimo bendruomenė ,,Pirties malonumai Aistiškiuose” Bendrasis tikslas – padidinti pirties paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams bei sustiprinti Kalvarijos krašto bendruomenes.

Specialusis tikslas – įsteigti Aistiškių kaime mobilios pirties paslaugą. Uždaviniai:

1. Įsigyti mobilią pirtį ir mobilų kubilą;

2. Bendruomenės narius pasiruošti paslaugos teikimui;

3. Surengti projekto įgyvendinimo baigiamąjį renginį.

LEADER-13-KALVARIJA-05-005 51 722,00
5. Kalvarijos gimnazija ,,Bendravimas – vertybė” Bendrasis tikslas – savivaldybės mokyklų bendruomenių bendros veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas.

Specialusis tikslas – inicijuoti bendruomenių bendros veiklos ir bendradarbiavimo skatinimą per sportinę ir kultūrinę veiklą, siekiant atskleisti mokinių gabumus bei talentus.  Uždaviniai:

1. Surengti sportines varžybas;

2. Organizuoti kultūrinius renginius;

3. Sustiprinti materialinę bazę, įsigyjant garso aparatūrą.

LEADER-13-KALVARIJA-05-006 29 699,63/

6 236,92

6. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka ,,Mano kaimas – tapybos kūrinys” Biblioteka įamžins Kalvarijos  krašto kūrėjo darbus sudarydama ir išleisdama leidinį „Kalvarijos krašto kūrėjai: Vytautas Kalinauskas“. Knyga bus pristatyta kaimo bendruomenėse. Ji reprezentuos krašto kultūrą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Išleistas leidinys turės išliekamąją vertę ir taps neatsiejama Kalvarijos krašto kultūros paveldo dalimi. Leidinys „Kalvarijos krašto kūrėjai: Vytautas Kalinauskas“- tai jau trečioji knyga apie krašto menininkus. Leidiniuose pateiktiems kūrėjų darbams –  vertėjų nereikia. Jie  byloja apie mūsų krašto kultūrą, papročius. Šis leidinys ne tik pristatys vieną iš nedaugelio Kalvarijos krašto menininkų, bet ir reprezentuos savivaldybę kaip patrauklią, savitą, unikalią. Išleista knyga  bus platinama kaimo bendruomenėse, bibliotekose, kitose kultūros įstaigose. LEADER-13-KALVARIJA-05-007 35 514,70/

5 110,80

7. Sūduvos motokroso klubas ,,Lietuvos motokroso taurės 6-ojo etapo organizavimas” Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami paruošiamieji Lietuvos motokroso taurės VI-ojo etapo organizavimo darbai – sutvarkyta aplinka (pašalinti menkaverčiai krūmokšniai, nušienauta žolė, sutvarkytas esamas šiukšlynas), įrengta VIP tribūna, pakyla komentatoriui, mobili plovykla, parkavimo aikštelė, paruoštos palapinės dalyviams ir teisėjams, atitverta trasa STOP juosta, prie centrinio pulto privesta elektra. Paruošiamieji darbai bus atliekami savanoriškais pagrindais (darbus vykdys 11 žmonių). Smalininkų kaime suorganizuotas Lietuvos motokroso taurės VI-asis etapas (renginio trukmė – 1 diena), kuriame dalyvaus apie 500 dalyvių. LEADER-13-KALVARIJA-05-008 24 565,46
8. Kvietkinės kaimo bendruomenė ,,Sveikatinimo paslaugų sukūrimas Kvietkinės kaimo bendruomenėje” Bendrasis projekto tikslas – Skatinti Kvietkinės kaimo bendruomenės narių aktyvumą ir verslumą.

Specialusis tikslas – sukurti sveikatinimo paslaugų materialinę bazę teritorijoje. Uždaviniai:

1. Parengti sveikatinimo paslaugų paketą.

2. Suformuoti materialinę techninę bazę paslaugoms teikti.

3. Organizuoti bendruomenės narių ir gyventojų mokymus sveikatinimo temomis.

4. Išleisti leidinį apie Kvietkinės kaimo bendruomenės teikiamas paslaugas.

LEADER-13-KALVARIJA-05-009 65 293,50
9. Labdaros ir paramos fondas ,,Sūduvos ateitis“ ,,Sūduvos krepšinio –  kvadrato lyga” Tikslas – įtraukti vietos bendruomenes į dalyvavimą Sūduvos krepšinio-kvadrato lygoje, skatinti bendruomeniškumą, burtis į komandas, mokyti kartu siekti bendrų tikslų, ugdyti sveikos gyvensenos būdą, skatinti norą sportuoti, padėti atsiskleisti vaikų saviraiškai. Uždaviniai:

1.Suburti kvadrato ir krepšinio komandas.

2.Organizuoti ir pravesti varžybas, kuriose šoktų to kaimo šokėjų grupės, sukurti puikų laisvalaikio praleidimo renginį.

3.Mokyti vaikus žaisti pagal profesionalias žaidimo taisykles.

4.Organizuoti sirgalių palaikymo komandas.

5.Ieškoti lygos savanorių bendruomenės tarpe, mokyti juos dirbti.

6.Mokyti sportininkus pagarbos varžovui, žiūrovus – sirgalių tolerancijos ir kultūros.

7.Skatinti norą bendrauti ir draugiškai varžytis skirtingų bendruomenių komandas.

8.Sudaryti sąlygas vaikų, gyvenančių toliau nuo regiono centro, sportiškumo ir saviraiškos ugdymui, laisvalaikio užimtumui, taip mažinant regiono atsilikimo problemas.

LEADER-13-KALVARIJA-05-010 25 670,76
10. Asociacija ,,Tapkim aktyviais“ ,,Duonos kelias” Tikslai – supažindinti kaimo moteris, jaunimą ir kitus norinčius su „Duonos keliu nuo lauko iki stalo“; Stiprinti vietos socialinį kapitalą ir išlaikyti krašto savitumą.

Edukacinė duonos kepimo programa yra 2 dienų. Pirmą dieną supažindinama su grūdinėmis kultūromis, rugių lauke bus mokoma nuimti rugius senoviniais įrankiais, juos iškulti, išvalyti, sumalti. Bus skaitoma paskaita apie „Duonos kelias“. Antrą dieną bus mokoma užraugti duonos tešlą, kepti ir skanauti. Projektu siekiama atgaivinti duonos kepimą namuose. Bus skatinama sveika gyvensena, atgaivintos senosios duonos kepimo tradicijos. Duona bus kepama pagal Kalvarijos krašto senąsias tradicijas.

LEADER-13-KALVARIJA-05-011 10 500,00
11. Jonų kaimo bendruomenė ,,Mes mokomės amatų” Projekto uždaviniai yra šie: Suorganizuoti dviejų dienų edukacinę stovyklą, kurios metu Kalvarijos krašte gyvenantis jaunimas galėtų susipažinti ir išbandyti senuosius amatus; Realizuoti jaunimo kūrybiškumą, žinias ir įgūdžius išmokinat vaikus ir jaunimą senųjų amatų: kulinarijos, medžio drožimo, karpinių, margučių marginimo, verbų pynimo, vilnos vėlimo, keramikos pagrindų; Per dvi dienas pagaminti apčiuopiamus rezultatus (pagaminti 6 tradicinius patiekalus, medinių šaukštų, paveikslėlių, karpytų atviručių, verbų, keramikos darbų, margučių, vilnos darbų); Užfiksuoti renginio akimirkas ir pagaminti foto galeriją;

Suorganizuoti pagamintų darbų parodą, taip pritraukiant daugiau visuomenės narių; Įrodyti, kad senieji amatai, tradicijos ir jų papročiai yra labai svarbūs, niekas jų neišsaugos ir neišpopuliarins jei ne jaunoji karta, pasiremdama vyresniųjų patirtimi.

LEADER-13-KALVARIJA-05-013 31 186,63
12. Jonų kaimo bendruomenė ,,Patrauklios ir tvarkingos aplinkos puoselėjimas Jonų kaimo bendruomenėje” Tikslas – kurti ir puoselėti gražesnę ir patrauklesnę aplinką Jonų kaime ir jo apylinkėse, skatinti verslumą kaimo vietovėje įkuriant vieną naują darbo vietą.

Šiuo projektu plėtojamas verslumas Jonų kaimo bendruomenėje. Siekiama suteikti tiesioginę naudą tiek pačiai bendruomenei, tiek krašto gyventojams. Bendruomenė iš gaunamų lėšų už atliekamą darbą galės sukurti vieną naują darbo vietą, panaudoti lėšas bendruomenės veiklos reikmėms; krašto gyventojai galės pirkti kokybiškai, greitai ir pigiai atliekamas bendruomenės siūlomas paslaugas taip sutaupydami savo laiką ir sveikatą.

LEADER-13-KALVARIJA-05-014 36 847,70
13. Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas“ ,,Mobilus jaunimo centras” Tikslas – didinti jaunimo užimtumą kaimiškose vietovėse, skatinant juos dalyvauti visuomeninėje veikloje. Uždaviniai:

1. Parengti jaunimo užimtumo programą Akmenynų, Sūsninkų, Liubavo ir Sangrūdos kaimų bei jų apylinkių jaunimui.

2. Suformuoti techninę bazę, reikalingą jaunimo užimtumo programos vykdymui.

3. Organizuoti programoje numatytų veiklų įgyvendinimą.

LEADER-13-KALVARIJA-05-015 30 000,00
        IŠ VISO: 435 013,77/

18 355,83

 

 PASTABA. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro projekto Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-001 svarstymas atidėtas kitam VVG valdybos posėdžiui.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *