TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS VERTINIMO REIKALAVIMUS ATITIKUSIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS Nr. 11

 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 08

 

Eil. Nr. Vietos projekto paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas  Prašoma paramos suma, Lt Prašoma suma PVM finansuoti, Lt Skiriama paramos suma/PVM, Lt
1 2 3 4 5 6 7
II prioritetas. KALVARIJOS VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ SUTELKTUMO IR TAPATUMO STIPRINIMAS
2.1 priemonė. Įvairių vietos gyventojų grupių įtraukimas į bendrą veiklą ir jų bendradarbiavimo skatinimas
2.1.1 veiklos sritis. Jaunimo ir moterų užimtumui skatinti skirti projektai
1. LEADER-14-KALVARIJA-08-001 Sūsninkų kaimo bendruomenė ,,Judėk, stiprėk, lieknėk” 4 710,74 4 710,74/-
2. LEADER-14-KALVARIJA-08-002 Asociacija ,,Tiltas į rytojų” ,,Jaunimo sporto stovyklos organizavimas” 25 000,00 25 000,00/-
IŠ VISO: 29 710,74 29 710,74/-
Bendras vietos projektų paraiškų, pateiktų tinkamumo skirti paramą vertinimui, skaičius  2 (dvi) 
Tinkamumo skirti paramą vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų skaičius 2 (dvi) 

Daugiau informacijos čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *