2019 m. sausio 30 d. (penktadienį) 12.15 val. Kalvarijos VVG biure (Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija)  vyko VVG tarybos posėdis.

Buvo svarstyti šie klausimai:

1. Dėl Kalvarijos VVG metinės VPS ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimo;
3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5 tvirtinimo;
4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-7 derinimo su Agentūra;
5. Einamieji klausimai.