Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais: Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka“, Kalvarijos gimnazija bei Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ (projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0027), organizuoja baigiamąją projekto konferenciją. Renginys vyks Kultūros centre, Kalvarija, Krosnos g. 28, kovo 15 d. Pradžia – 10.00 val.

Kviečiame dalyvauti Kalvarijos savivaldybės gyventojus.

Registracija e.p. [email protected] arba tel. 8 612 71415