2019 m. balandžio 5 d. 12.15 val. adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija įvyko projektų atrankos komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. PAK darbo reglamento tvirtinimas;
2. Dėl Všį ,,Ratu“ vietos projekto ,,Kurk. Veik. Būk aktyvus“ pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojų
sutelktumo skatinimas“ KALV-LEADER-6B-J-1-2 pritarimo;
3. Dėl Aistiškių kaimo bendruomenės vietos projekto ,,Kur upelis Aista – ten gimtinė mana“ pagal
VPS priemonę ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ KALV-LEADER-6B-J-1-2 pritarimo;
4. Dėl Mockavos kaimo bendruomenės vietos projekto ,,Kalvarijos savivaldybės bendruomenės
verslumo ugdymo mokymai“ pagal VPS priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas“ pritarimo ;
5. Kiti klausimai.