Balandžio 18 d. 18.00 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija), vyks Kalvarijos VVG visuotinis narių susirinkimas
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kalvarijos VVG 2018 m. pirmininko ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl Kalvarijos VVG 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
3. Dėl Kalvarijos VVG metinės vietos plėtros strategijos ataskaitos už 2018 m. pristatymo;
4. Dėl Kalvarijos VVG 2019 m. veiklos programos tvirtinimo;
5. Kiti klausimai.