2019 m. kovo 1 d. Kalvarijos vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM pasirašė Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ projekto „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės „Biebžos fondas“ teritorijose“ paramos sutartį (sutarties Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG, Sūduvos VVG ir Vietos veiklos grupe Biebžos fondas (Lenkija). Projektui įgyvendinti skirta iki 94 930,00 Eur suma (iki 80 690,50 Eur EŽŪFKP lėšos, iki 14 239,50 Eur LR valstybės biudžeto lėšos).

Projekto tikslas – skatinti pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir rinkodarą Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG teritorijose ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijoje.

Įgyvendinant projektą numatomos šios pagrindinės veiklos:

Bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimas ir gamybos stovykla (37 dalyviai). Šios veiklos metu bus identifikuoti bendri abiejų projekto šalių patiekalai, parengtos jų nuotraukos ir gamybos proceso aprašymai, skirti leidiniu lietuvių-lenkų kalbomis.

Patiekalų gamybos ir pateikimo mokymai (65 dalyviai). Mokymų dalyviai susipažins, kaip tradicinius patiekalus pateikti „kitaip”, kaip tikslingiau ir efektyviau maisto gamyboje panaudoti vietinius produktus.

Dalyvavimas Litexpo Baltijos maisto ir gėrimų parodoje (42 dalyviai) bei Liublino Europos skonių festivalyje (50 dalyvių). Parodose dalyvausiantys abiejų šalių įmonės, ūkininkai, gyventojai pristatys ir pareklamuos savo produkciją, turės galimybę surasti partnerius, klientus, užmegzti naudingus įvairius naudingus kontaktus.

Stilizuotų bei tautinių kostiumų parodų dalyviams įsigijimas. Numatoma įsigyti po 4 komplektus stilizuotų kostiumų kiekvienos VVG parodų dalyviams (prekybininkams ir gamintojams) bei 2 tautinius kostiumus, reprezentuojančius Suvalkijos regioną parodose.

Bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų receptų leidinys. Bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovyklos metu parengti receptai ir nuotraukos bus išleisti atskiru leidiniu lietuvių-lenkų kalbomis (500 egz.).

Jau įvyko bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovykla. 2 dienų stovyklos dalyviai užsiėmimų metu identifikavo bendrus patiekalus, keletą patiekalų gamino ir degustavo. Darbą organizavo ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos. Stovyklos metu parengti identifikuotų bendrų patiekalų receptai bei nuotraukos, skirti patiekalų leidiniui lietuvių-lenkų kalbomis.

Taip pat šiuo metu vyksta patiekalų gamybos ir pateikimo mokymai. Jau įvyko bendri Lietuvos-Lenkijos mokymai, kurių dalyviai sužinojo, kaip įprastus patiekalus gaminti kitaip, naudojant ne tik įprastą virimą, kepimą keptuvėje ar orkaitėje, o kitokias, modernesnes gamybos technologijas, kurios leidžia pagaminti kiek kitokių savybių tradicinius patiekalus, suteikiančius jiems kitokią išvaizdą, naujas skonines savybes. Mokymuose, skirtuose Marijampolės apskrities teritorijoje esančių visų 5 Vietos veiklos grupių dalyviams, bus mokoma ne tik naujų maisto gamybos technologijų, bet siekiama, kad būtų kuo daugiau patiekalų gaminama iš vietoje auginamų produktų.

Numatoma projekto pabaiga – 2019 m. gruodžio 1 d.