2019 m. liepos 15 d. 12:15 val. Kalvarijos VVG biure (Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija)  įvyko VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7    tvirtinimo.

2.      Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 tvirtinimo.

3. Einamieji klausimai.