Paskelbtas kvietimas Nr. 4 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 “. Paraiškos renkamos nuo 2019 m. liepos 22 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 15.00 val.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/