2019 m. rugpjūčio 29 d. 12.20 val. Kalvarijos VVG biure Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 tvirtinimo;

2.      Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimo;

3.      Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr.5 paskelbimo;

4.      Dėl VPS keitimo;

5.      Dėl naujo darbuotojo priėmimo į darbą;

6.      Dėl komandiruotės;

7.      Kiti klausimai.