Paskelbtas kvietimas Nr. 5 teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 ir „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 “. Paraiškos renkamos nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 11 d. 15.00 val.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/