Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG, Sūduvos VVG ir Vietos veiklos grupe Biebžos fondas (Lenkija) toliau sėkmingai įgyvendina projektą „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ (Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001).

Įgyvendinant projektą jau įvyko bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovykla, kurios metu buvo identifikuoti bendri abiejų projekto šalių patiekalai, parengtos jų nuotraukos ir gamybos proceso aprašymai, skirti leidiniu lietuvių-lenkų kalbomis.

Taip pat įvyko patiekalų gamybos ir pateikimo mokymai, kurių dalyviai susipažino, kaip tradicinius patiekalus pateikti „kitaip”, kaip tikslingiau ir efektyviau maisto gamyboje panaudoti vietinius produktus.

Projekto metu buvo įsigyti stilizuoti bei tautiniai kostiumai parodų dalyviams. Jais pasipuošę visų VVG atstovai dalyvavo Liublino Europos skonių festivalyje, o taip pat dalyvaus ir Litexpo Baltijos maisto ir gėrimų parodoje, vyksiančioje lapkričio mėnesį.

Šiuo metu vyksta bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų receptų leidinio maketavimo darbai. Leidybos darbai iki Litexpo parodos bus užbaigti.