2019 m. lapkričio 28 d. Kalvarijos savivaldybės bibliotekos salėje (Vilniaus g. 2, Kalvarija), įvyko Kalvarijos VVG visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kalvarijos VVG Tarybos narių keitimo;

2. Kiti klausimai.

Plačiau