Dėl nesusidariusio kvorumo, Kalvarijos VVG tarybos posėdis, kuris turėjo vykti 2020 m. balandžio 27 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu [email protected], neįvyko.

Pakartotinis Kalvarijos VVG tarybos posėdis vyks 2020 m. balandžio 30 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu [email protected].

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės tarybos posėdžio rašytinės procedūros aprašo patvirtinimo;
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 tvirtinimo;
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 tvirtinimo;
  4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paskelbimo.