Paskelbtas kvietimas Nr. 6 teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”, kodas LEADER-19.2-7.2 ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6. Paraiškos renkamos nuo 2020 m. gegužės 8 d. 8.00 val. iki 2020 m. birželio 8 d. 15.00 val.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/