2020 m. birželio 17 d. rašytinės procedūros būdu įvyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos VVG pirmininko ataskaitos už 2019 m. pritarimo;
  2. Dėl Kalvarijos VVG 2020 m. veiklos programos patvirtinimo;
  3. Dėl Kalvarijos VVG visuotinio narių susirinkimo organizavimo;
  4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, tvirtinimo;
  5. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, tvirtinimo;
  6. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo.

Plačiau